Pamięć- jak ją ćwiczyć, by służyła jak najdłużej

Pamięć jest jedną z najważniejszych funkcji ludzkiego mózgu. Nasz mózg potrafi zgromadzić i przechować olbrzymie ilości informacji. Często poza naszą świadomością. Dzięki tej zdolności nawet po wielu latach jesteśmy w stanie przypomnieć sobie kolor ulubionej zabawki z dzieciństwa, czy tez smak babcinego ciasta. Bez pamięci funkcjonowanie jest niemożliwe. Ten wewnętrzny komputer pomaga w kodowaniu, przechowywaniu oraz odtwarzaniu informacji.

Z wiekiem jednak nasz mózg, tak jak całe ciało, ulega procesom starzenia. Następuje to dość szybko, bo od ok. 20 roku życia. Im bardziej niezdrowy tryb życia prowadzimy, tym szybciej zachodzą niekorzystne procesy wpływające na pogarszanie się pamięci.

Dodatkowo w wieku starszym zaczynają one przybierać na sile, wpływając na znaczne pogorszenie pamięci. Dlatego tak istotne jest ciągłe trenowanie mózgu.

Poniżej wymieniamy propozycję kilku ćwiczeń, które Opiekun wraz z Podopiecznym może codziennie wykonywać. Ważne jest to, że na pozornej zabawie korzystają obydwie strony, bo mózg wymaga ćwiczeń w każdym wieku:

1)    Rzucanie kostki- rzucamy kilka kostek liczbowych i przez chwilę przyglądamy się nim, patrząc na liczbę wyrzuconych oczek. Następnie zakrywamy kostki ręką/kartką i sumujemy wszystkie wyrzucone kropeczki. Stopień trudności można dowolnie regulować poprzez dodawanie/odejmowanie kolejnych kostek

2)    Przyglądanie się dokładnie obrazkowi, zakrycie go i wymienienie znajdujących się na nim elementów (w odstępie kilku minut)

3)    Podawanie jak największej ilość skojarzeń do danej kategorii (podajemy trzy cechy i szukamy jak największą ilość rzeczy posiadających wszystkie trzy cechy, np.: długie, błyszczące, ostre lub zielone, miękkie, okrągłe itp.)

4)    Wypisanie na kartce różne sylaby, np. mu-, la-, re-, etc. i staraj się napisać jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się od nich. Każdego dnia powinny pojawiać się nowe sylaby.

5)    Wyszukiwanie ukrytych słów w rozsypanych literach

Ćwicząc z podopiecznym powinniśmy pamiętać, by ćwiczenia były:

1)    Dość proste– mają zachęcać Podopiecznego do codziennej aktywności, a nie zniechęcać.

2)    Systematyczne– warto jest pamiętać o nich codziennie, bo jak każde ćwiczenia, przynoszą efekty, gdy je stosujemy

3)    Niezbyt długie– Opiekun powinien pamiętać o tym, że osoby starsze mają trudności w długotrwałym skupieniu się na danej czynności. Idealny czas trwania ćwiczeń, to do pół godziny dziennie

4)     Różnorodne– gdy widzimy, że nasz Podopieczny traci zainteresowanie danym ćwiczeniem lub też irytuje się, warto zrobić krótką przerwę, zmienić ćwiczenie na inne. Dobrze, jeśli ćwiczenia dotyczą dziedziny zgodnej z zainteresowaniami naszego Seniora.

Pamiętajmy, że nasz mózg również się starzeje. Ćwicząc więc z Podopiecznym, Opiekun również zyskuje i dba o własny „wewnętrzny komputer”

 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!