Agresja w chorobie Alzheimera

Dziś chcemy powrócić do tematu choroby Alzheimera i problemem agresji ze strony Podopiecznego, z którą Opiekun może się zetknąć.


Zachowania agresywne występują u 45-50% chorych cierpiących na tę chorobę. Jest to objaw szczególnie uciążliwy i trudny dla osób stale przebywających z chorym. Trudno się, bowiem przyzwyczaić do tego, że ktoś, kto do tej pory był spokojną osobą nagle zaczyna zachowywać się w zupełnie inny sposób. Agresja zazwyczaj pojawia się w sytuacjach, które w ocenie Opiekuna nie stwarzają warunków do jej występowania.

Zazwyczaj powód jej pojawienia się bywa banalny. Wśród najczęstszych sytuacji wymienia się:

  • reakcja na zmęczenie lub ból. Chory nie potrafiąc wyrazić swoich odczuć, czy też potrzeb podlega frustracji prowadzącej do wybuchu agresji. Poprzez takie zachowanie chce zwrócić uwagę na dyskomfort, który mu doskwiera.
  • zaburzenie znanego rytmu dnia lub rytuałów powiązanych z danymi czynnościami. Często wybuch agresji ma miejsce w sytuacji, gdy Podopieczny jest poganiany przez Opiekuna, by daną czynność wykonywał szybciej. Również próby zmuszania chorego do wykonania danej czynności wywołują agresję (np. próba nakłonienia chorego do kąpieli, wyjścia na spacer) Podopieczny czuje się zagrożony i reaguje agresywnie.
  • hałas, nowe osoby, dźwięki i obrazy- dużo bodźców na raz. Chory w takiej sytuacji czuje się bardzo zdezorientowany i pojawia się agresja.
  • stawianie przed konicznością dokonania wyboru. Podopieczny nie rozumie stawianych mu wymagań. Podlega presji, z którą nie umie sobie poradzić- to powoduje poczucie zagrożenia, którego efektem jest agresja.
  • niekiedy niektóre źle dobrane leki, które przyjmuje podopieczny również mogą mieć wpływ na jego zachowanie i prowadzić do nasilania się zachowań agresywnych.

Niezależnie od przyczyny pojawienia się zachowania agresywnego, będąc Opiekunem należy pamiętać o kilku zasadach:

  • Zawsze, niezależnie od sytuacji należy zachować spokój: Czasem zdarza się, że Opiekun czuje irytację, jednak należy pamiętać o tym, że mamy odczynienia z osobą chorą i jej zachowanie nie jest zamierzone
  • Gdy chory jest pobudzony, należy pamiętać by nie zachowywać się gwałtownie
  • Zawsze Opiekun stara się stawać przodem do Podopiecznego (nie należy odwracać się plecami do chorego)
  • W trudnej chwili Opiekun powinien starać się odwrócić uwagę Podopiecznego. Można spróbować przekierować rozmowę na inny temat
  • Nie należy dać się sprowokować: niezależnie od sytuacji reakcja Opiekuna powinna być spokojna.
  • Opiekunie, poinformuj Podopiecznego, co zamierzasz zrobić i nie działaj z zaskoczenia: np. gdy Opiekun zamierza wykonać toaletę ciała chorego, powinien najpierw powiedzieć o tym choremu. Jeśli sytuacja tego wymaga, nawet kilka razy. Pamiętajmy, że pośpiech jest szczególnie stresujący i niezrozumiały dla chorego.
  • Działaj słownie: nie wolno Podopiecznego zamykać samego w pokoju, czy tez próbować wiązać, bo może sobie zrobić krzywdę
  • Proś o pomoc lekarza : Jeśli dotychczasowa terapia nie przynosi efektów, a agresja się nasila należy informować o tym lekarza. Nie należy obawiać się tego, że całkowicie otępimy Podopiecznego. Jeśli lekarstwa będą odpowiednio dobrane, senność się nie nasili, a agresja osłabnie.
  • Należy chować z zasięgu rąk i wzroku chorego ostre i niebezpieczne przedmioty

    Opiekunie, nie bój się prosić o pomoc. Jeśli sytuacja tego wymaga zawsze szukaj pomocy. Gdy np. nie jesteś w stanie opanować ataku Podopiecznego i czujesz, że zagraża Ci realne niebezpieczeństwo, dzwoń po pogotowie, poproś o pomoc sąsiadów.

I ostatnia bardzo ważna uwaga: Opiekunie, pamięta, żeby nie brać do siebie tego, co chory wykrzykuje pod Twoim adresem. Jest to choroba, a Ty opiekujesz się cierpiącą osobą.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!