Najczęstsze choroby seniorów

Stan zdrowia seniora jest sprawą indywidualną. Każdy z podopiecznych, z którym kiedykolwiek przyjdzie Ci się zajmować, będzie funkcjonował trochę inaczej. Nie da się przewidzieć w jakim dokładnie będzie stanie zdrowia i nie da się na to, co zastaniesz na miejscu,w  pełni przygotować. Warto jednak zapoznać się z listą chorób, które najczęściej występują u osób starszych i zdobyć na ich temat choćby podstawową wiedzę, żeby mieć świadomość czego można spodziewać się podczas pracy z seniorem, którego początkowo znamy przecież tylko z ogłoszenia. 

Dlaczego osoby starsze chorują?

Choroby wieku podeszłego są wynikiem starzenia się organizmu. Starzeją się poszczególne układy i organy. Organizm się zużywa. Wyobraź sobie stary samochód, jego stan zależy od wielu czynników, np. takich jak jakość materiałów, z których został zbudowany, sposobu w jaki był użytkowany, dbałości o poszczególne systemy. Podobnie jest z ludźmi. Na stan zdrowia człowieka mają wpływ czynniki genetyczne, środowiskowe oraz tryb życia. Stan zdrowia zależy od tego co otrzymaliśmy w genach i jak bardzo jesteśmy podatni na choroby, od tego jak bardzo „zużywaliśmy” nasze ciało, jak o nie dbaliśmy, jak się odżywialiśmy, czy byliśmy ofiarami nałogów, np. palenia tytoniu. Ale nawet jeśli mamy dobre geny, dbaliśmy o siebie i swoje ciało nie mamy pewności, że unikniemy chorób wieku starczego. 

Najczęstsze choroby seniorów

Osoby starsze często chorują na te same lub podobne schorzenia, które są charakterystyczne dla wieku podeszłego. Choroby są wynikiem starzenia się i osłabienia organizmu. Chorują poszczególne organy lub układy. Seniorzy często zapadają na choroby układu krążenia i układu oddechowego, nowotwory, choroby stawów i kości oraz choroby psychiczne. Seniorzy, którzy potrzebują opiekunki często mają też problemy ze wzrokiem i słuchem oraz cierpią z powodu nietrzymania moczu. 

Choroby układu krążenia

Najczęstszą chorobą układu krążenia, która dotyka seniorów jest miażdżyca. Istotą choroby jest zwężenie naczyń krwionośnych, przez co krew ma trudności z krążeniem w organizmie. Może mieć to szereg następstw, bo tkanki i organy nie są wystarczająco dotlenione. Miażdżyca zwiększa też ryzyko wystąpienia innych chorób serca i układu krążenia. 

Nowotwory

Nowotwory stanowią jedną z najczęściej występujących chorób u osób po 65 roku życia. Seniorów najczęściej dotykają rak płuc, rak jelita grubego, rak sutka u kobiet i rak prostaty u mężczyzn. Podeszły wiek jest czynnikiem ryzyka wystąpienia nowotworów. Inne nowotwory związane ze starością tom.in. szpiczak plazmocytowy, raki skóry (inne niż czerniak) i chłoniaki nieziarnicze. 

Choroby stawów i kości

Z wiekiem kości słabną i są dużo bardziej niż w młodym wieku narażone na złamania. Złamanie u seniora wiążą się natomiast z możliwością wystąpienia powikłań i  dużą śmiertelnością. Również układ stawowy ulega osłabieniu. Chorobami, które często występują u osób starszych są osteoporoza i choroby zwyrodnieniowe stawów. 

Nietrzymanie moczu 

Nietrzymanie moczu jest niedogodnością występującą u seniorów tak często, że nawet niektórzy lekarze zaczynają traktować je jako normalny stan. A jednak nietrzymanie moczu to objaw choroby, którą należy znaleźć, a chorobę leczyć. Nietrzymanie moczu samo w sobie nie jest chorobą, ale objawem. Tę przypadłość często jednak wymienia się w ogłoszeniu, aby oddać stan zdrowia seniora.

Choroby psychiczne, otępienne, depresja

Wielu seniorów dotykają choroby psychiczne i otępienne. Choroby otępinne to wszystkie te schorzenia, które powodują kłopoty z pamięcią i sprawnym myśleniem, nazywa się je także demencją starczą. Do najbardziej znanych należy choroba Alzheimera, która stanowi nawet 50% wszystkich demencji. 

Seniorzy cierpią też na depresję, która w starczym wieku jest trudna do wyleczenia i ma wpływ na ogólne funkcjonowanie seniora. 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!