Co się należy opiekunce?

Opiekunka wyjeżdża do domu seniora po to, aby pracować. Ma z tego tytułu prawo do wynagrodzenia. Czy to wszystko co się jej należy? Nie! Opiekunka powinna mieć wiele innych praw i przywilejów. Tylko mając taką świadomość, masz możliwość wymagać od pracodawcy i czuć się dobrze w swojej pracy. 

Umowa

Tę oczywistą oczywistość należy podkreślać, gdyż na rynku pracy ciągle funkcjonują nieuczciwe firmy i osoby indywidualne, które usiłują wyzyskiwać opiekunki. Pamiętaj, że umowę należy podpisać przed rozpoczęciem pracy, powinna ona określać wysokość wynagrodzenia i zakres obowiązków. Z umowy ma jasno wynikać ile i w jakim czasie zarobisz. Charakter dokumentu określa też jakie składki należy od umowy odprowadzić, w jaki sposób jesteś ubezpieczona. 

Wynagrodzenie

Opiekunce należy się wynagrodzenie za wykonaną pracę, oczywiście zgodne z umową. Dotyczy to zarówno wynagrodzenia podstawowego, jak i wszelkich dodatków, np. premii świątecznych. Działanie polegające na tym, że pracodawca wypłaca opiekunce tylko część wynagrodzenia, to działanie niezgodne z prawem. 

Odpoczynek

Opiekunce należą się przerwy w pracy. To, że senior pozostaje pod twoją opiekę 24 godziny na dobę nie oznacza, że masz być przez te 24 godziny do jego dyspozycji. Opiekunka musi mieć czas na sen, posiłki i zwyczajny odpoczynek. Twoim zdaniem jest oczywiście dbać o podopiecznego, musi być w twojej obecności bezpieczny, musisz wykonywać wszelkie niezbędne czynności, które pomogą mu zachować możliwie najlepsze zdrowie, np. podawać leki na czas. Senior nie może być głodny, musi mieć możliwość skorzystania z toalety wtedy, kiedy potrzebuje. To wszystko nie oznacza jednak, że masz spędzać całą dobę przy jego łóżku i nikt nie powinien tego od Ciebie oczekiwać. Odpoczynek jest nie tylko twoim prawem, ale i obowiązkiem. Bez odpoczynku nie będziesz w stanie zajmować się chorym.

Prywatność

Pomimo tego, że mieszkasz u kogoś, masz prawo do prywatności. W domu seniora powinnaś mieć przynajmniej swój pokój, do którego nikt nie będzie zaglądał. Masz prawo otrzymywać na adres, pod którym czasowo przebywasz korespondencję i nikt nie ma prawa jej czytać. Musisz mieć poczucie, że dom seniora jest czasowo twoim domem i powinnaś czuć się w nim bezpiecznie i w miarę swobodnie. 

Szacunek i zaufanie

Szacunku i zaufania nie da się zagwarantować umową, ale są one podstawą budowania relacji międzyludzkich, w tym także relacji między pracodawcą i pracownikiem, przełożonym i podwładnym. Szacunek należy się każdemu człowiekowi, nie jest w żaden sposób uzależniony od narodowości, płci, wyznania, wieku, wykształcenia i żadnych innych czynników.  Jeśli kiedykolwiek spotkasz się w swojej pracy z brakiem szacunku czy jakimkolwiek przejawem mobingu czy dyskryminacji, koniecznie poinformuj o tym agencję.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!