Niemiecki w opiece

Jak wezwać pomoc w języku niemieckim:

Der Notruf – telefon alarmowy

Der Notrufnummer – numer alarmowy

Der Nortarzt – lekarz pogotowia ratunkowego

Der Krankenwagen – karetka pogotowia

Die Krankenversicherung – ubezpieczenie zdrowotne

Die Hilfe – pomoc

Die Erste Hilfe – pierwsza pomoc

Um Hilfe rufen – wzywać pomocy

Der Hilferuf – wołanie o pomoc

rufen – wołać

schreien – krzyczeć

die Rettung – ratunek

Können Sie mir bitte helfen? – Czy mógłby mi Pan/Pani pomóc?

Bitte warten Sie! – proszę poczekać!

Hier gab es einen Unfall – tutaj był wypadek

einen Unfall verursachen – spowodować wypadek

Mir ist schwindlig – kręci mi się w głowie

Ich kann mich nicht bewegen – nie mogę się poruszać

Ich brauche dringend einen Arzt – potrzebuję pilnie lekarza

Ich muss ins Krankenhaus – muszę do szpitala

Rufen Sie bitte einen Krankenwagen! – proszę wezwać karetkę pogotowia!

Bitte verständigen Sie meine Familie – proszę zawidomić moją rodzinę

Ich fühle mich schwach – czuję się słabo

Ich kann kaum atmen – źle mi się oddycha

Sie sehen so blass aus. Stehen Sie bitte nicht auf. – wygląda Pani blado. Niech Pani nie wstaje.

Ich rufe den Notarzt – wezwanie lekarza

Hallo! Ich heiße Barbara Oleksy. Ich bin die Betreuerin von Frau Doris Schulz. Meine Patientin ist in Ohnmacht gefallen. Was soll ich machen? Kommen Sie bitte schnell. – Halo! Nazywam się Barbara Oleksy. Jestem opiekunką Pani Doris Schulz. Moja pacjentka zemdlała. Co powinnam zrobić? Proszę szybko przyjechać.

Hier ist ein bewustloser – tu jest nieprzytomny człowiek

Die Binde – bandaż

Der Verband – opatrunek

Szybki kontakt!
+
Wyślij!