Opieka nad osobą chorą na Alzheimera cz.1

Choroba Alzheimera zwana jest również otępieniem starczym. Jest to choroba nieuleczalna. Dotyka zwłaszcza starszych ludzi w wieku 60 – 65 lat. Po raz pierwszy choroba ta została opisana w 1907 r. przez lekarza Aloisa Alzheimera. Od jego nazwiska pochodzi jej nazwa. W Polsce z powodu choroby cierpi ok. 250 tysięcy osób, na całym świecie nawet 21 milionów.

Naukowcy od wielu już lat próbują poznać przyczyny tej choroby jak dotąd bezskutecznie. Najprawdopodobniej jej rozwój zależy od wielu rożnych czynników. Na chorobę Alzheimera częściej chorują kobiety.

Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową układu nerwowego. Powoduje stopniową utratę pamięci, upośledzenie logicznego myślenia, trudności w uczeniu się i zapamiętywaniu nowych doświadczeń i informacji.

Objawy choroby Alzheimera

Pierwsze objawy choroby często mylone są z procesem starzenia się lub postępującą depresją.

Rozpoczyna się od niewielkich zaburzeń pamięci: trudność z przypominaniem sobie niedawno zapamiętanych faktów, zdarzeń i niemożność zapamiętywania nowych informacji, chwilową dezorientacją. Chory ma trudności w odnajdywaniu słów. Często je zapomina lub myli.

Wraz z postępem choroby pojawić się mogą takie objawy, jak: drażliwość, agresja, wahania nastroju, trudności językowe, utrata pamięci długotrwałej. Chory może mieć trudności z rozpoznawaniem bliskich krewnych.

Postęp choroby w końcu uniemożliwia samodzielność. Chorzy nie są w stanie wykonać najczęstszych i najprostszych codziennych czynności, stają się zależni od opiekunów, tracą zdolność do samodzielnego jedzenia. Zmniejsza się mobilność, przez co chorzy zostają przykuci do łóżka.

Chorzy wyłączają się w końcu z życia rodzinnego i społecznego.

Trzy etapy choroby Alzheimera

W przebiegu choroby Alzheimera wyróżnia się trzy okresy:

  • Początkowy – zapominanie, zaburzenia orientacji w czasie, słabnąca zdolność liczenia, trudności w radzeniu sobie z problemami, trudności w utrzymaniu porządku, w ubieraniu się;
  • Średniozaawansowany – problemy z rozpoznawaniem osób, narastające problemy z pamięcią, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, zaburzenia mowy i rozumienia, zaniedbania w zakresie utrzymywania higieny osobistej;
  • Późne stadium choroby – niezdolność do rozpoznawania osób bliskich, zaburzenia mowy, niemożność posługiwania się sztućcami, nietrzymanie moczu i stolca, całkowita zależność od opiekuna.

Leczenie

Gdy zauważymy u naszego bliskiego niepokojące objawy, jak np. pogorszenie pamięci (częstsze zapominanie, trudności w przypominaniu sobie nazwisk znajomych lub nazw miast), należy udać się do lekarza specjalisty, najlepiej neurologa lub psychiatry. Leczenie choroby Alzheimera polega na stosowaniu leków, które łagodzą jej objawy. Niezwykle istotną rolę odgrywa również psychoterapia, fizjoterapia oraz terapia zajęciowa. Bardzo ważne jest stosowanie specjalnych ćwiczeń umysłu, które służą aktywizowaniu i utrzymaniu sprawności intelektualnej.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!