Słownictwo w języku niemieckim

Sich vorstellen – Przedstawiać się

 

Stell dich vor  –   Przedstaw się

Wir lernen uns kennen. – Poznajemy się

Wer sind Sie?  – Kim Pani/Pan jest?   

Wie heißt du? – Jak się nazywasz?    

Wie heißen Sie? – Jak pan / pani się nazywa?

Wie ist dein Name? – Jak masz na imię / na nazwisko?

Mein Name ist…- Mam na imię / na nazwisko…

der Name – nazwisko

der Vorname – imię

Ich heiße… – nazywam się (np. Ich heiße Mariola)

Ich bin… – jestem… (np. Ich bin Anna)  

Mein Name ist... – Na imię mam …

Ich freue mich, Sie kennen zu lernen – miło mi Pana/Panią poznać

Dzień Dobry! – Guten Morgen!(przed południem).

              Guten Tag! ( po południu).

Cześć! – Hallo! (na powitanie).

              Tschüss! ( na pożegnanie).

Dobry wieczór! – Guten Abend!

Dowidzenia! – Auf Wiedersehen!

Dobranoc! – Gute Nacht!

Na razie! –  Bis bald!

Co słychać? – Wie geht’s?

Woher kommen Sie? – Skąd Pan/Pani pochodzi?

Woher kommst du? – skąd pochodzisz?

Ich komme aus… – Pochodzę z…

Ich komme aus Polen – Pochodzę z Polski.

Ich bin Pole / Polin – Jestem Polakiem / Polką

Wo wohnst du? – Gdzie mieszkasz?

Wo wohnen Sie? – Gdzie pan/pani mieszka ?

Ich wohne in Warschau – Mieszkam w Warszawie

Mein Hobby ist … – moim hobby jest…

Wo wohnen Sie , in einer Stadt oder auf dem Lande? – Gdzie pan/pani mieszka, w mieście  czy na wsi?

Ich wohne in einer Stadt / in einem Dorf – Mieszkam w mieście / na wsi

Wie alt bist du? – Ile masz lat?

Wie alt sind Sie? – Ile pani ma lat?

Ich bin vierundvierzig Jahre alt – mam 44 lata

Was magst du? – Co lubisz?

Ich mag musik – Lubie muzykę

Wie ist ihr Familenstand? – Jaki jest Pani stan cywilny?

Ich bin geschieden – Jestem rozwiedziona(y)

Ich bin verheiratet – Jestem mężatką

Haben Sie Kinder? – Czy ma Pani dzieci?

Ja, ich habe Kinder – Tak, mam dzieci

Ich habe eine Tochter und einen Sohn – Mam córkę i syna

Ich bin schon Oma, ich habe drei Enkelkinder – Jestem już babcią, mam troje wnucząt

Ich arbeite als… – Pracuję jako…

Ich arbeite in Berlin – Pracuję w Berlinie

Was sind Sie von Beruf ? – kim Pani jest z zawodu?

Ich bin Seniorenbetreuerin – jestem opiekuną osób starszych

Ich betreue Patienten in Deutschland – Opiekuję sie pacjentami w Niemczech

Haben Sie Fürerschein? – Ma Pani prawo jazdy?

Ich habe  Fürerschein – Mam prawo jazdy

Nein ich habe kein  Fürerschein – Nie mam prawa jazdy.

Ich spreche nich gut Deutsch – Nie mówię dobrze po niemiecku

Sprechen Sie bitte langsamer / lauter – Proszę mówić wolniej / głośniej.

Könnten Sie das bitte aufschreiben? – Czy mógłby pan / mogłaby pani to zapisać?

Könnten Sie bitte wiederholen? – Czy mógłby pan / mogłaby pani powtórzyć?

Ich verstehe nicht – Nie rozumiem

 

heißen – nazywać się

kommen – pochodzić, przychodzić

wohnen – mieszkać

arbeiten – pracować

Szybki kontakt!
+
Wyślij!