Podopieczny z zaawansowanym Alzheimerem – jak postępować?

Choroba Alzheimera to nieodwracalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, która wpływa na funkcje poznawcze mózgu, takie jak pamięć, myślenie i zachowanie. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia.

Główne cechy choroby Alzheimera

 • Deficyty poznawcze: Stopniowa utrata zdolności myślenia, zapamiętywania, rozumienia, podejmowania decyzji i wykonywania codziennych czynności.
 • Plaki amyloidowe: W mózgu pacjentów z chorobą Alzheimera gromadzą się patologiczne struktury zwane plakami amyloidowymi, składającymi się z białka beta-amyloidowego.
 • Zmiany neurofibrylarne: Wewnątrz neuronów pojawiają się nieprawidłowe struktury związane z białkiem tau, zwane neurofibrylarnymi splecionkami.
 • Stopniowa utrata neuronów: Z czasem dochodzi do zanikania neuronów w różnych obszarach mózgu, co prowadzi do postępującej utraty funkcji poznawczych.
 • Zmiany zachowania: Osoby z chorobą Alzheimera mogą wykazywać zmiany zachowania, takie jak dezorientacja, agresja, nadmierna pobudliwość itp.

Obecnie nie ma lekarstwa na chorobę Alzheimera, ale istnieją różne terapie i strategie opóźniające postęp choroby i pomagające w zarządzaniu objawami. Wczesna diagnoza i odpowiednia opieka medyczna są kluczowe w zapewnieniu jak najlepszej jakości życia dla osób z tą chorobą i wsparciu ich rodzin.

Jak postępować z chorym?

Postępowanie z osobą cierpiącą na zaawansowaną chorobę wymaga przede wszystkim empatii, cierpliwości i dostosowania się do zmieniających się potrzeb. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w opiece nad osobą z tą chorobą:

 • Utrzymuj stabilne i pozytywne środowisko: Twórz spokojne i bezpieczne otoczenie dla osoby z Alzheimerem, unikaj hałasu, jasnych świateł i innych bodźców, które mogą wywoływać dezorientację. Wprowadź spokojną muzykę lub dźwięki relaksujące, które mogą pomóc w uspokojeniu.
 • Zapewnij stałą rutynę, jest ona niezwykle ważna dla osób z Alzheimerem, ponieważ pomaga w utrzymaniu poczucia stabilności i przewidywalności. Stwórz dla podopiecznego harmonogram dnia, który obejmuje regularne posiłki, odpoczynek, aktywność fizyczną i czas na spacery na świeżym powietrzu.
 • Mów w prostych i jasnych zdaniach, używając krótkich i zrozumiałych słów. Utrzymuj kontakt wzrokowy i gestykulację, aby wspomóc komunikację. Nie zwracaj uwagi na błędy językowe lub zapominanie. Słuchaj uważnie i bądź cierpliwy, empatia opiekuna jest bardzo ważna, aby osoba chora czuła się w jego towarzystwie komfortowo.
 • Wspieraj samodzielność, zachęcając osobę z Alzheimerem do wykonywania prostych czynności samodzielnie, takich jak ubieranie się, mycie rąk czy jedzenie. Podaj instrukcje krok po kroku i oferuj pomoc tylko w razie potrzeby. To może pomóc w utrzymaniu poczucia wartości i autonomii.
 • Skoncentruj się na zapewnieniu bezpieczeństwa osobie z Alzheimerem. Zabezpiecz dom przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak ostre narzędzia, śliskie podłogi czy niebezpieczne substancje. Upewnij się, że osoba nosi identyfikator z podstawowymi danymi kontaktowymi w przypadku zagubienia.
 • Jako opiekun pamiętaj również o dbaniu o własne zdrowie i dobre samopoczucie. Opieka nad osobą z zaawansowanym Alzheimerem może być wymagająca, więc zadbaj od czasu do czasu o wsparcie od innych członków rodziny lub bliskich. Przyjmij też strategie radzenia sobie ze stresem, takie jak medytacja, spacer czy rozmowa z przyjacielem.

Ważne jest, aby zasięgnąć porady specjalistów i dostosować podejście do indywidualnych potrzeb i umiejętności osoby chorej. Każda osoba z zaawansowanym Alzheimerem jest unikalna, dlatego istotne jest podejście indywidualne i empatia w całym procesie opieki.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!