Opieka nad seniorem – książki, które warto przeczytać

Opiekunki osób starszych nie muszą się doszkalać. Nie ma formalnego wymogu posiadania określonego wykształcenia, nie zdaje się egzaminów, nie ma konieczności podnoszenia kwalifikacji. A jednak warto starać się być w swoim zawodzie coraz lepszą. To kwestia nie tylko profesjonalizmu, ale również szansa na lepsze zlecenia, a co za tym idzie wyższe wynagrodzenie. Jedną z najprostszych form samokształcenia jest czytanie. Książki o problematyce opieki nad osobami starszymi są coraz łatwiej dostępne, można kupić je nawet w sieciowych księgarniach. Przestawiamy wybrane pozycje. 

Wspierający i wspierani. Opieka nad osobami starszymi, Zofia Szweda-Lewandowska

Wydawca o książce pisze tak: Publikacja dotyczy sytuacji seniorów w zakresie potrzeb opiekuńczych z dwóch perspektyw: osób starszych oraz ich opiekunów (wspierany-wspierający – pierwsze tego typu badania prowadzone w Polsce). Autorka identyfikuje obszary, w których występuje deficyt wsparcia ze strony krewnych oraz bliskich (określa stopień zaspokojenia potrzeb opiekuńczych przez rodzinę). Analizuje, jak bardzo rodzinni opiekunowie seniorów są obciążeni obowiązkami opiekuńczymi, w jakim zakresie i jakie konsekwencje dla ich życia rodzinnego i zawodowego wynikają z konieczności świadczenia wsparcia potrzebującym krewnym. Wskazuje także na nieformalne sieci wsparcia (znajomi, przyjaciele, sąsiedzi) oraz usługi opiekuńcze zarówno legalnie, jak i w ramach pracy nierejestrowanej (szara strefa usług opiekuńczych), a także preferencje osób starszych dotyczące opiekunów. Zwraca uwagę na potencjalne możliwości w zakresie opieki i jej usprawnienia dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów pozostających w dyspozycji samorządu terytorialnego, systemu ochrony zdrowia, systemu pomocy społecznej.

Przez opiekunki książka uznawana jest za wartą uwagi.

Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi Podręcznik dla opiekunów medycznych Elżbieta Szwałkiewicz, Dorota Talarska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

To nieco bardziej zaawansowana pozycja. Wydawca pisze: W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie.

Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo

Jak wskazuje tytuł, książka powstała z myślą o pielęgniarkach, jednak zawiera na tyle praktyczną wiedzę, że zdecydowanie możemy polecić ją także opiekunko. Wydawca pisze: Książka to pozycja, która powstała w wyniku zapotrzebowania na tego typu literaturę, zgodną z obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Podręcznik stanowi prezentację aktualnego, uwzględniającego nowoczesną wiedzę, dorobku w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego. Nadrzędnym celem książki jest przygotowanie studentów pielęgniarstwa do sprawowania opieki i pielęgnacji osób w podeszłym wieku w zdrowiu i chorobie.

Wstydliwie przemilczana prawda o opiece nad osobami starszymi

Ta pozycja nie dostarcza wiedzy na temat opieki nad osobą starszą, ale i tak jest warta uwagi. To pozycja nieco kontrowersyjna, bo opowiada historie polskich opiekunek zajmujących się seniorami w Niemczech. Książka została wydana w dwóch językach i wzbudziła niemałe kontrowersje, swego czasu było o niej głośno. Po książką warto sięgnąć choćby po to, żeby mieć o niej własne zdanie. 

Jeszcze niedawno na rynku wydawniczym było zaledwie kilka pozycji omawiających problematykę opieki nad seniorem, dziś mamy naprawdę szeroki wybór. Wybór książki w dużej mierze zależy od indywidulanych preferencji, stanu wiedzy i potrzeb. Na rynku jest sporo pozycji przeznaczonych dla studentów medycyny i osób z wykształceniem medycznym, ale cześć z nich jest napisana na tyle prosty językiem, że posłużą także zainteresowanym spoza tego kręgu. Warto poświęcić chwilę i zapoznać się z ofertą księgarni, na pewno znajdziesz tam coś, co Cię zainteresuje. 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!